שאלות ותשובות

​​​​​​​​​​​​​​​​​כל השאלות והתשובות בנושא חיסכון לכל ילד

ניהול שוטף של תוכנית החיסכון​

​​בינואר 2017 הביטוח הלאומי יפתח תכנית חיסכון לכל ילד עד הגיעו לגיל 18.
בתכנית החיסכון יופקדו 50 ₪ בחודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. הכספים יועברו לחיסכון ייעודי על שם הילד, בקופת גמל או בבנק, לפי בחירת ההורים. ההורים יוכלו גם להוסיף לחיסכון של כל ילד 50 ₪ נוספים מקצבת הילדים, ובכך להכפיל את סכום החיסכון ל- 100 ₪ בחודש. תכנית החיסכון תאפשר לילד להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום כסף התחלתי, שייפתח בפניו הזדמנויות חדשות.

​​תכנית החיסכון תיפתח על ידי הביטוח הלאומי בינואר 2017.
בתכנית יופקדו תשלומים רטרואקטיבית עבור חודשים מאי 2015 עד דצמבר 2016, בהתאם לזכאות של הילד לקצבת ילדים בחודשים אלה.
הסכום הרטרואקטיבי שמגיע לילד יופקד לתכנית החיסכון בתשלומים .​
בשנת 2017 יופקדו שני תשלומים:
  1. בינואר 2017 - יופקדו 100 ש"ח.
  2. בפברואר 2017 - יופקדו 400 ש"ח.
על יתר התשלומים נודיע בהמשך

​​​עליך להתקשר למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי 2637* או 02-5393700, ונציגי המוקד יעדכנו אותך באיזה גוף מופקדים כספי החיסכון.​

​​​כן, תכנית החיסכון תיפתח גם לילדים שמלאו להם 18 שנה ממאי 2015 עד דצמבר 2016.

בחיסכון יופקדו 50 ₪ עבור כל חודש שבו שולמה עבורך קצבת ילדים, ממאי 2015 ועד החודש שבו מלאו לך 18 שנה, ובנוסף יופקד לחיסכון שלך מענק בסך 500 ₪.

תוכל לבחור היכן לנהל את כספי החיסכון (בקופת גמל או בבנק), ולאחר הבחירה תוכל למשוך את כספי החיסכון באישור ההורה.

אם לא תמשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, הביטוח הלאומי יפקיד לחיסכון שלך מענק נוסף בסך 500 ₪. מגיל 21 תוכל למשוך את כספי החיסכון בכל עת, ללא אישור ההורים.

​​​​​​ההורה יכול לבחור בתקופת הבחירה את הגוף שינהל את החיסכון  (קופת גמל להשקעה או בנק) ואת מסלול ההשקעה של החיסכון. בחירת קופת הגמל להשקעה או הבנק תהיה מבין רשימת הקופות או הבנקים, שנבחרו על ידי משרד האוצר. את רשימת הקופות והבנקים תוכל למצוא באתר חיסכון לכל ילד.

אם ההורה לא יחליט בפרק זמן זה, יפתח הביטוח הלאומי לילד תכנית חיסכון באופן אקראי בקופת גמל או בבנק, בהתאם למסלול ברירת מחדל.​

​​​תוכל לבחור עד 1.6.2017 באיזה גוף לנהל את החיסכון (קופת גמל להשקעה או בנק) ובאיזה מסלול חיסכון באתר חיסכון לכל ילד​ או באתר הביטוח הלאומי.

​קופת הגמל או הבנק שבהם ינוהל החיסכון של הילדים, ישלחו לך מדי שנה, עד ה-1 במרס, דיווח על מצב החיסכון בחשבונו של כל ילד. תוכל גם לעקוב אחרי מצב החיסכון באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את החיסכון.​

​​כשימלאו לילדך 18 יפקיד הביטוח הלאומי לתכנית החיסכון שלו מענק בסך 500 ₪, וההפקדות החודשיות לחיסכון יופסקו. הילד יוכל למשוך את הכספים מתכנית החיסכון באישור ההורה באמצעות פנייה לגוף שמנהל את החיסכון (קופת גמל להשקעה או בנק).
את טופס הבקשה למשיכת כספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את החיסכון, או באתר הביטוח הלאומי.​

שים לב, אם הילד לא ימשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ₪ לחיסכון.​

רק ההורה שמקבל את קצבת הילדים יכול לבצע שינויים בבחירת הגוף החוסך ובמסלול ההשקעה, ולהוסיף את ההפקדה הנוספת בסך 50 ₪. 

​​​בכל חודש שהילד זכאי לקצבת ילדים בתקופת השהות בחוץ לארץ, יופקדו גם 50 ₪ לתוכנית החיסכון. בתקופות שבהן הילד אינו זכאי לקצבה, לא יופקדו כספים לחיסכון. 
באתר הביטוח הלאומי ניתן למצוא מידע על זכאות לקצבת ילדים לשוה​ים בחוץ לארץ.​

​דמי הניהול  על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 יגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.​

ההפקדה החודשית לחיסכון בסך 50 ₪ לא ניתנת להפחתה או לקיזוז, אולם הורה שמקוזזת לו קצבת ילדים בשל חוב לביטוח הלאומי, לא יוכל לבצע הפקדה נוספת ולהגדיל את החיסכון ב- 50 ₪, אם לא הסדיר את החוב. להסדרת החוב יש לפנות למוקד הטלפוני 2637* או 02-5393700 

אם בחרתם לנהל את החיסכון בקופת גמל להשקעה, וכספי החיסכון נשארו בקופת הגמל עד הגיע הילד לגיל פרישה, הילד יוכל לבחור לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.​

הורים לילד שנפטר ושולמה עבורו קצבת ילדים, זכאים להמשך תשלום קצבת הילדים בחודש הפטירה ובמשך 3 חודשים נוספים. בתקופה זו הביטוח הלאומי ימשיך להפקיד כספים לתוכנית החיסכון. לאחר 3 חודשים תופסק קצבת הילדים ויופסקו ההפקדות החודשיות לתוכנית החיסכון, וההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון.

​מידע על הגופים החוסכים, מסלולי ההשקעה ומעבר בין גופים

​​תוכל לבחור לנהל את החיסכון בקופת גמל להשקעה או בבנק  מבין רשימת הגופים שנבחרו על ידי משרד האוצר. 

לרשימת קופות הגמל  ומסלולי ההשקעה

לרשימת הבנקים ומסלולי החיסכון​

​​אם לא ​בחרת בגוף חוסך במהלך תקופת הבחירה, אל דאגה. תיפתח לילדיך תכנית חיסכון באופן אקראי בקופת גמל או בבנק מבין רשימת הגופים שנבחרו על ידי משרד האוצר, בהתאם למסלול ברירת מחדל.​

קופת גמל להשקעה - הכסף שיופקד בקופת גמל להשקעה ייחסך במסלול השקעה שתבחרו, בכל אחת מהקופות שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון ארוך הטווח. תוכלו לבחור להשקיע את כספי החיסכון באחד מ-5 מסלולי השקעה שיציעו קופות הגמל ולעבור ממסלול השקעה אחד לאחר בכל עת. בכל מסלול קיימת מדיניות השקעה שונה לגבי אופן השקעת הכסף, אשר משתנה בהתאם לרמת הסיכון במסלול.

בנק - הכסף שיופקד בבנק ייחסך במסלול חיסכון בהתאם לריביות שיוצעו על ידי כל אחד מהבנקים שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון ארוך הטווח. בכל אחד מהבנקים תוכל לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-3 המסלולים שמציע כל בנק, בשני סוגים של חסכונות: חיסכון ללא תחנות יציאה, או בחיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים. הורה שבחר במסלול עם תחנת יציאה יוכל לשנות את מסלול החיסכון בכל תחנת יציאה כאמור.

הכסף ייחסך בקופת גמל להשקעה שתבחר, והכספים שתחסוך יושקעו בשוק ההון במסלול ההשקעה שתבחר בהתאם למדיניות ההשקעה של הקופה במסלול.

בקופות גמל קיימים לבחירתך 5 מסלולי השקעה:
  1. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט.
  2. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני.
  3. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.
  4. מסלול הלכה יהודית (אפשרי רק בחלק מהקופות).
  5. מסלול הלכה איסלאמית (אפשרי רק בחלק מהקופות).

הכסף ייחסך בתכנית חיסכון שתבחר, והכספים יצברו ריבית שתהיה ידועה מראש בהתאם למסלול החיסכון הנבחר. מסלולי החיסכון יבטיחו כי הילד יקבל בסוף תקופת החיסכון לכל הפחות את כספי ההפקדות (סכום הקרן) שנצברו לזכותו.

בבנק קיימים לבחירתך 3 מסלולים:

  1. מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה.
  2. מסלול עם ריבית משתנה (פריים).
  3. מסלול עם ריבית קבועה שצמודה למדד המחירים לצרכן.

בכל אחד משלושת מסלולי החיסכון תוכל לבחור בתכנית חיסכון ללא תחנות יציאה או בתכנית חיסכון עם תחנת יציאה בכל 5 שנים.

​אם החיסכון מנוהל בקופת גמל תוכל להעביר את כספי החיסכון בכל שלב של החיסכון לקופת גמל אחרת אך לא לבנק.

אם החיסכון מנוהל בבנק לא תוכל להעביר את כספי החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל.

יש לפנות לקופת הגמל שאליה אתם מעוניינים להעביר את החיסכון. לפני גיל 18 השינוי יעשה על ידי ההורה. אחרי גיל 18 רק הילד יכול לשנות את מסלול ההשקעה. .

הפקדה נוספת לתכנית החיסכון​

​ביטוח לאומי מפקיד לחיסכון 50 ₪ בכל חודש, וההורים יכולים להוסיף לחסכון סכום נוסף של 50 ₪ מקצבת הילדים המשולמת להם. את ההוספה יש לבצע באתר הביטוח הלאומי.​

לא ניתן לחסוך לילד את כל סכום קצבת הילדים או להוסיף כספים באופן עצמאי. ניתן להוסיף לחיסכון רק 50 ₪ מהקצבה החודשית.

​תוכל לבצע הפקדה נוספת של 50 ₪ בכל שלב של תכנית החיסכון, באתר הביטוח הלאומי, וההפקדה תבוצע בחודש שלאחר החודש שבו הגשת את הבקשה.                

את ההפקדה הנוספת תוכל לבטל בכל שלב, באתר הביטוח הלאומי, ​והביטול יבוצע בחודש שלאחר החודש שבו הגשת הבקשה לביטול. 

​משיכת כספי החיסכון

את כספי החיסכון הילד יוכל למשוך החל מגיל 18, למעט במקרים חריגים​ שבהם ניתן למשוך את הכסף גם לפני הגיעו לגיל 18. 

כדי למשוך את כספי החיסכון עליכם לפנות לקופת הגמל להשקעה או לבנק שמנהלים את כספי החיסכון, ולחתום על טופס בקשה למשיכת כספים. את הטופס ניתן למצוא באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את כספי החיסכון או באתר הביטוח לאומי.

​​​כשימלאו לך 18 יופקד לך בחיסכון מענק בסך 500 ₪, ותוכל למשוך את כספי החיסכון באישור ההורה. המשיכה תתבצע מול הגוף החוסך. תוכל למצוא את טופס הבקשה למשיכת כספים באתר הביטוח לאומי או באתר האינטרנט של הגוף החוסך שמנהל את כספי החיסכון שלך (קופת גמל להשקעה או הבנק).
שים לב! אם תחליט לא תמשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי לתכנית מענק נוסף בסכום של 500 ₪ .

​תכנית החיסכון היא על שם הילדים. לא ניתן למשוך את כספי החיסכון לפני שהילדים יגיעו לגיל 18. מגיל 18 עד גיל 21 יוכל הילד למשוך את כספי החיסכון באישורך.

​​​​​​​​​לא ניתן למשוך את כספי החיסכון לפני גיל 18. כשתגיע לגיל 18 יופקד לחיסכון מענק בסך 500 ₪,​ ותוכל למשוך את הכספים באישור ההורה. אם תמשיך לחסוך עד שתגיע לגיל 21, יופקד לחיסכון מענק נוסף בסך 500 ₪​, ותוכל למשוך את הכספים בלי אישור ההורים.​

​תוכל למשוך את כספי החיסכון שנצברו על סמך אישורים רפואיים שנבחנו על ידי רופא מטעם הביטוח הלאומי, שמאשר שהבעיה הרפואית של הילד עלולה להביא לפגיעה בחייו. בעת משיכת כספי החיסכון בשל סיבה רפואית, יופקד לחיסכון המענק של גיל 18 בסך 500 ₪ (למרות שהילד עדיין לא הגיע לגיל 18). לאחר משיכת הכספים תחודש ההפקדה החודשית לתוכנית החיסכון.

כשימלאו לילד 18, לא ישולם לו המענק של גיל 18.            

בעת משיכה תחויב במס רווחי הון.​