שאלות ותשובות

​​​​​​​​​​​​​​​​​כל השאלות והתשובות בנושא חיסכון לכל ילד

ניהול שוטף של תוכנית החיסכון​

​​בינואר 2017 הביטוח הלאומי פתח תכנית חיסכון לכל ילד עד הגיעו לגיל 18.
בתכנית החיסכון יופקדו 51 ₪ בחודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. הכספים יועברו לחיסכון ייעודי על שם הילד, בקופת גמל או בבנק, לפי בחירת ההורים. ההורים יוכלו גם להוסיף לחיסכון של כל ילד 51 ₪ נוספים מקצבת הילדים, ובכך להכפיל את סכום החיסכון ל- 102 ₪ בחודש. תכנית החיסכון תאפשר לילד להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום כסף התחלתי, שייפתח בפניו הזדמנויות חדשות.

​​תכנית החיסכון נפתחה על ידי הביטוח הלאומי בינואר 2017.
בתכנית הופקדו תשלומים רטרואקטיבית עבור חודשים מאי 2015 עד דצמבר 2016, בהתאם לזכאות של הילד לקצבת ילדים בחודשים אלה.
הסכום הרטרואקטיבי שמגיע לילד הופקד לתכנית החיסכון בתשלומים .​
בשנת 2017 הופקדו שני תשלומים:
  1. בינואר 2017 - 100 ש"ח.
  2. בפברואר 2017 - 400 ש"ח.

​​​עליך להתקשר למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי 6050*, ונציגי המוקד יעדכנו אותך באיזה גוף מופקדים כספי החיסכון.​

​​​​​​ההורה יכול לבחור בתקופת הבחירה את הגוף שינהל את החיסכון  (קופת גמל להשקעה או בנק) ואת מסלול ההשקעה של החיסכון. בחירת קופת הגמל להשקעה או הבנק תהיה מבין רשימת הקופות או הבנקים, שנבחרו על ידי משרד האוצר. את רשימת הקופות והבנקים תוכל למצוא באתר חיסכון לכל ילד.

אם ההורה לא יחליט בפרק זמן זה, יפתח הביטוח הלאומי לילד תכנית חיסכון באופן אקראי בקופת גמל או בבנק, בהתאם למסלול ברירת מחדל.​

​​​תוכל לבחור באיזה גוף לנהל את החיסכון (קופת גמל להשקעה או בנק) ובאיזה מסלול חיסכון באתר חיסכון לכל ילד​ או באתר הביטוח הלאומי.

​קופת הגמל או הבנק שבהם ינוהל החיסכון של הילדים, ישלחו לך מדי שנה, עד ה-1 במרס, דיווח על מצב החיסכון בחשבונו של כל ילד. תוכל גם לעקוב אחרי מצב החיסכון באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את החיסכון.​

• ילד שנולד עד 31.12.2016 - כשימלאו לו 18 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי לחיסכון שלו מענק בסך 510 ₪. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.
• ילד שנולד מ-1.1.2017 ואילך - כשימלאו לו 3 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי לחיסכון שלו מענק בסך 255 ₪, ו- 255 ₪ נוספים כשימלאו לו 13 שנים (בנים) או 12 שנים (בנות).

הילד יוכל למשוך את הכספים מתכנית החיסכון באישור ההורה באמצעות פנייה לגוף שמנהל את החיסכון (קופת גמל להשקעה או בנק).
את טופס הבקשה למשיכת כספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את החיסכון, או באתר הביטוח הלאומי.​

שים לב, אם הילד לא ימשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 510 ₪ לחיסכון.​

רק ההורה שמקבל את קצבת הילדים יכול לבצע שינויים בבחירת הגוף החוסך ובמסלול ההשקעה, ולהוסיף את ההפקדה הנוספת בסך 51 ₪. 

​​​בכל חודש שהילד זכאי לקצבת ילדים בתקופת השהות בחוץ לארץ, יופקדו גם 51 ₪ לתוכנית החיסכון. בתקופות שבהן הילד אינו זכאי לקצבה, לא יופקדו כספים לחיסכון. 
באתר הביטוח הלאומי ניתן למצוא מידע על זכאות לקצבת ילדים לשוה​ים בחוץ לארץ.​

​דמי הניהול  על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 יגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.​

ההפקדה החודשית לחיסכון בסך 51 ₪ לא ניתנת להפחתה או לקיזוז, אולם הורה שמקוזזת לו קצבת ילדים בשל חוב לביטוח הלאומי, לא יוכל לבצע הפקדה נוספת ולהגדיל את החיסכון ב- 51 ₪, אם לא הסדיר את החוב. להסדרת החוב יש לפנות למוקד הטלפוני 6050* . 

אם בחרתם לנהל את החיסכון בקופת גמל להשקעה, וכספי החיסכון נשארו בקופת הגמל עד הגיע הילד לגיל פרישה, הילד יוכל לבחור לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.​

הורים לילד שנפטר ושולמה עבורו קצבת ילדים, זכאים להמשך תשלום קצבת הילדים בחודש הפטירה ובמשך 3 חודשים נוספים. בתקופה זו הביטוח הלאומי ימשיך להפקיד כספים לתוכנית החיסכון. לאחר 3 חודשים תופסק קצבת הילדים ויופסקו ההפקדות החודשיות לתוכנית החיסכון, וההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון.

​מידע על הגופים החוסכים, מסלולי ההשקעה ומעבר בין גופים

​​תוכל לבחור לנהל את החיסכון בקופת גמל להשקעה או בבנק  מבין רשימת הגופים שנבחרו על ידי משרד האוצר. 

לרשימת קופות הגמל  ומסלולי ההשקעה

לרשימת הבנקים ומסלולי החיסכון​

​​אם לא ​בחרת בגוף חוסך במהלך תקופת הבחירה, אל דאגה. תיפתח לילדיך תכנית חיסכון באופן אקראי בקופת גמל או בבנק מבין רשימת הגופים שנבחרו על ידי משרד האוצר, בהתאם למסלול ברירת מחדל.​

קופת גמל להשקעה - הכסף שיופקד בקופת גמל להשקעה ייחסך במסלול השקעה שתבחרו, בכל אחת מהקופות שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון ארוך הטווח. תוכלו לבחור להשקיע את כספי החיסכון באחד מ-5 מסלולי השקעה שיציעו קופות הגמל ולעבור ממסלול השקעה אחד לאחר בכל עת. בכל מסלול קיימת מדיניות השקעה שונה לגבי אופן השקעת הכסף, אשר משתנה בהתאם לרמת הסיכון במסלול.

בנק - הכסף שיופקד בבנק ייחסך במסלול חיסכון בהתאם לריביות שיוצעו על ידי כל אחד מהבנקים שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון ארוך הטווח. בכל אחד מהבנקים תוכל לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-3 המסלולים שמציע כל בנק, בשני סוגים של חסכונות: חיסכון ללא תחנות יציאה, או בחיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים. הורה שבחר במסלול עם תחנת יציאה יוכל לשנות את מסלול החיסכון בכל תחנת יציאה כאמור.

הכסף ייחסך בקופת גמל להשקעה שתבחר, והכספים שתחסוך יושקעו בשוק ההון במסלול ההשקעה שתבחר בהתאם למדיניות ההשקעה של הקופה במסלול.

בקופות גמל קיימים לבחירתך 5 מסלולי השקעה:
  1. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט.
  2. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני.
  3. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.
  4. מסלול הלכה יהודית (אפשרי רק בחלק מהקופות).
  5. מסלול הלכה איסלאמית (אפשרי רק בחלק מהקופות).

הכסף ייחסך בתכנית חיסכון שתבחר, והכספים יצברו ריבית שתהיה ידועה מראש בהתאם למסלול החיסכון הנבחר. מסלולי החיסכון יבטיחו כי הילד יקבל בסוף תקופת החיסכון לכל הפחות את כספי ההפקדות (סכום הקרן) שנצברו לזכותו.

בבנק קיימים לבחירתך 3 מסלולים:

  1. מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה.
  2. מסלול עם ריבית משתנה (פריים).
  3. מסלול עם ריבית קבועה שצמודה למדד המחירים לצרכן.

בכל אחד משלושת מסלולי החיסכון תוכל לבחור בתכנית חיסכון ללא תחנות יציאה או בתכנית חיסכון עם תחנת יציאה בכל 5 שנים.

​אם החיסכון מנוהל בקופת גמל תוכל להעביר את כספי החיסכון בכל שלב של החיסכון לקופת גמל אחרת אך לא לבנק.

אם החיסכון מנוהל בבנק לא תוכל להעביר את כספי החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל.

יש לפנות לקופת הגמל שאליה אתם מעוניינים להעביר את החיסכון. לפני גיל 18 השינוי יעשה על ידי ההורה. אחרי גיל 18 רק הילד יכול לשנות את מסלול ההשקעה. .

הפקדה נוספת לתכנית החיסכון​

​ביטוח לאומי מפקיד לחיסכון 51 ₪ בכל חודש, וההורים יכולים להוסיף לחסכון סכום נוסף של 51 ₪ מקצבת הילדים המשולמת להם. את ההוספה יש לבצע באתר הביטוח הלאומי.​

לא ניתן לחסוך לילד את כל סכום קצבת הילדים או להוסיף כספים באופן עצמאי. ניתן להוסיף לחיסכון רק 51 ₪ מהקצבה החודשית.

​תוכל לבצע הפקדה נוספת של 51 ₪ בכל שלב של תכנית החיסכון, באתר הביטוח הלאומי, וההפקדה תבוצע בחודש שלאחר החודש שבו הגשת את הבקשה.                

את ההפקדה הנוספת תוכל לבטל בכל שלב, באתר הביטוח הלאומי, ​והביטול יבוצע בחודש שלאחר החודש שבו הגשת הבקשה לביטול. 

​משיכת כספי החיסכון

את כספי החיסכון הילד יוכל למשוך החל מגיל 18, למעט במקרים חריגים​ שבהם ניתן למשוך את הכסף גם לפני הגיעו לגיל 18. 

כדי למשוך את כספי החיסכון עליכם לפנות לקופת הגמל להשקעה או לבנק שמנהלים את כספי החיסכון, ולחתום על טופס בקשה למשיכת כספים. את הטופס ניתן למצוא באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את כספי החיסכון או באתר הביטוח לאומי.

• ילד שנולד עד 31.12.2016 - כשימלאו לך 18 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי לחיסכון שלך מענק בסך 510 ₪.
• ילד שנולד מ-1.1.2017 ואילך - כשימלאו לך 3 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי לחיסכון שלך מענק בסך 255 ₪, ו- 255 ₪ נוספים כשימלאו לך 13 שנים (בנים) או 12 שנים (בנות).

​​​תוכל למשוך את כספי החיסכון באישור ההורה. המשיכה תתבצע מול הגוף החוסך. תוכל למצוא את טופס הבקשה למשיכת כספים באתר הביטוח לאומי או באתר האינטרנט של הגוף החוסך שמנהל את כספי החיסכון שלך (קופת גמל להשקעה או הבנק).
שים לב! אם תחליט לא תמשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי לתכנית מענק נוסף בסכום של 510 ₪ .

​תכנית החיסכון היא על שם הילדים. לא ניתן למשוך את כספי החיסכון לפני שהילדים יגיעו לגיל 18. מגיל 18 עד גיל 21 יוכל הילד למשוך את כספי החיסכון באישורך.

​​​​​​​​​לא ניתן למשוך את כספי החיסכון לפני גיל 18. כשתגיע לגיל 18 תוכל למשוך את הכספים באישור ההורה. אם תמשיך לחסוך עד שתגיע לגיל 21, יופקד לחיסכון מענק נוסף בסך 510 ₪​, ותוכל למשוך את הכספים בלי אישור ההורים.​

​תוכל למשוך את כספי החיסכון שנצברו על סמך אישורים רפואיים שנבחנו על ידי רופא מטעם הביטוח הלאומי, שמאשר שהבעיה הרפואית של הילד עלולה להביא לפגיעה בחייו. בעת משיכת כספי החיסכון בשל סיבה רפואית, יופקדו לחיסכון המענקים שלו זכאי הילד עד הגיעו לגיל 18 (למרות שהילד עדיין לא הגיע לגיל 18). לאחר משיכת הכספים תחודש ההפקדה החודשית לתוכנית החיסכון.

לאחר המשיכה ימשיך הביטוח הלאומי להפקיד סכום חודשי של 501 ₪ לחיסכון עבור הילד, עד שיגיע לגיל 18. במקרה זה, כאשר הילד יגיע לגיל 18 לא יופקד מענק בסך 510 ₪ (כיוון שהוא כבר שולם לילד במועד המשיכה), אך אם הילד ימשיך לחסוך עד גיל 21 הוא יקבל את המענק הנוסף בסך 510 ₪ שמשולם בגיל 21.

בעת משיכה תחויב במס רווחי הון.​