ההבדלים בין חיסכון בקופת גמל לחיסכון בבנק

אופי החיסכון

קופת גמל להשקעה
הכסף ייחסך במסלול השקעה שתבחרו, והכספים יושקעו בשוק ההון בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה במסלול. לחיסכון שמופקד בקופת הגמל תתווסף התשואה שתושג במסלול ההשקעה בו בחר ההורה.

בנק
הכסף ייחסך בתכנית חיסכון שתבחרו, והכספים יצברו ריבית שתהיה ידועה מראש בהתאם למסלול החיסכון הנבחר.
מסלולי החיסכון יבטיחו כי הילד יקבל בסוף תקופת החיסכון לכל הפחות את כספי ההפקדות (סכום הקרן) שנצברו לזכותו.

 

מסלולי השקעה לבחירה

 • קופת גמל להשקעה
  מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
 • מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
 • מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
 • מסלול הלכה יהודית (אפשרי רק בחלק מהקופות)
 • מסלול הלכה איסלאמית (אפשרי רק בחלק מהקופות)
 • בנק
  מסלול ריבית קבועה לא צמודה
 • מסלול ריבית משתנה
 • מסלול ריבית קבועה צמודה למדד מחירים לצרכן

שימו לב, בכל אחד ממסלולי החיסכון ניתן לבחור האם להפקיד את הכספים בחיסכון ללא תחנות יציאה או בחיסכון עם תחנות יציאה כל 5 שנים, כפי שמפורט בהמשך.

העברת כספי החיסכון לקופת גמל או לבנק

קופת גמל להשקעה
בכל עת, במהלך תקופת החיסכון, תוכלו לבקש להעביר את החיסכון לניהול של קופת גמל אחרת מתוך רשימת קופות הגמל שנבחרו על ידי משרד האוצר. את המעבר יש לבצע באמצעות פנייה לקופת הגמל החדשה שאליה אתם רוצים לעבור.

לא ניתן להעביר את כספי החיסכון מקופת הגמל לבנק.

בנק
לא ניתן להעביר את כספי החיסכון מהבנק שבחרתם לבנק אחר או לקופת גמל אחרת לאורך כל תקופת החיסכון.

 

העברת החיסכון מקופות גמל להשקעה לקופה אחרת או העברת החיסכון מבנק לבנק אחר

קופת גמל להשקעה
בכל עת במהלך תקופת החיסכון תוכלו לשנות את מסלול ההשקעה למסלול השקעה אחר, בהתאם למסלולי ההשקעה המוצעים ע"י קופת הגמל.

בנק
אם בחרתם במסלול חיסכון עם תחנות יציאה כל 5 שנים תוכלו לשנות את מסלול החיסכון שבחרתם למסלול חיסכון אחר, במועד תחנת היציאה.
אם בחרתם במסלול חיסכון ללא תחנת יציאה כל 5 שנים לא תוכלו לשנות את מסלול החיסכון לאורך כל תקופת החיסכון.

 

תשלום דמי ניהול עבור החיסכון

קופת גמל להשקעה
עד גיל 21 הביטוח לאומי ישלם את דמי הניהול על החיסכון.

לאחר מכן דמי הניהול ייגבו מהכספים שצברתם בתכנית החיסכון.

בנק
עד גיל 21 הביטוח לאומי ישלם את עלויות תפעול החיסכון. לאחר מכן ישולמו עלויות תפעול בהתאם למקובל במערכת הבנקאית.