מידע על ניהול החיסכון בבנקים

באפיק החיסכון הבנקאי תוכלו לבחור באחד ממסלולי החיסכון שמציעים הבנקים בעבור ילדים
מתחת לגיל 18   ומעל גיל 18
הערות נוספות:
  1. ניתן לעיין במאפייני החיסכון בבנק שבקישור.
  2. ניתן לעיין בהסכם הפיקדון בבנק המצורף בקישור שלצד שם הבנק.
  3. הריביות המוצגות בדף זה אינן באחריות המדינה. מדובר בריביות כפי שדווחו על ידי הבנקים בכל מסלול חיסכון.
  4. הריביות הן ריביות שנתיות במונחים שנתיים לכל התקופה.