מידע על ניהול החיסכון בקופות הגמל

​​​​​​​​​​הורים שיבחרו לנהל את כספי החיסכון של ילדיהם בקופת גמל להשקעה, יוכלו לבחור אחת מבין קופות הגמל המופיעות בטבלה שלהלן.

שימו לב! בכל עת ניתן להעביר את כספי החיסכון מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת המופיעה ברשימה, בהתאם להעדפות שלכם.
לבחירתכם 5 מסלולי השקעה שונים:
  1. חוסכים המעדיפים סיכון מועט
  2. חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
  3. חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
  4. הלכה
  5. שריעה
שימו לב! בכל עת ניתן לשנות את מסלול ההשקעה בקופת הגמל בהתאם להעדפות שלכם.
בטבלה שלפניכם מוצגת לצורך המחשה בלבד תשואה שנתית ממוצעת ב-5 השנים האחרונות במסלולי השקעה הקיימים בכל קופה, שלהם מדיניות השקעה הדומה לזו של מסלולי ההשקעה החדשים שבתכנית חיסכון לכל ילד.

זכרו את הבחירה שביצעתם (שם קופת הגמל וסוג מסלול השקעה) והזינו אותה

* הבהרה חשובה: התשואות המוצגות בטבלה הינן תשואות שהושגו בעבר על ידי הקופה במסלול דומה למסלול המוצע, ואין בהצגה זו כדי להבטיח את התשואות שיושגו על ידי הקופה בעתיד

מידע נוסף על תשואות קופות הגמל ניתן למצוא באתר גמל-נט

קופות גמל