​​​​​​​​​​​​​​​חיסכון לכל ילד

במסגרת התכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, נפתחה בינואר 2017 תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בתכנית מופקדים 51 ₪ לילד מדי חודש עד הגיעו לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. הכספים מועברים לחיסכון על שמו בקופת גמל או בבנק, לפי בחירתכם.

לפניכם הנושאים שחשוב שתדעו כדי לקבל החלטה מיטבית לניהול החיסכון. לאחר שתקראו את המידע, מומלץ להיכנס לאתר הביטוח הלאומי, ולבחור האם להפקיד את כספי החיסכון בקופת גמל או בבנק, והאם להכפיל את סכום החיסכון.

​​​​​​​​​​​​​מידע על התכנית​

הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון על שמו של הילד 51 ₪ בחודש עד הגיעו לגיל 18


החל מינואר 2017, פתח הביטוח הלאומי עבור ילדכם הזכאי לקצבת ילדים, תכנית חיסכון, שבה מופקדים 51 ₪ ב- 20 לכל חודש (במועד תשלום קצבת הילדים). הכסף מועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק בהתאם לבחירתכם. אם לא תבחרו, הביטוח הלאומי יבחר עבורכם את הגוף שינהל את כספי החיסכון, כפי שיפורט בהמשך. 

 

שימו לב, אתם יכולים להוסיף לחיסכון עוד 51 ₪ בחודש, ולהכפיל את סכום החיסכון של ילדכם!


בנוסף ל-51 ₪, המופקדים מידי חודש על ידי הביטוח הלאומי, באפשרותכם לחסוך לילדכם מינואר 2017 סכום נוסף של 51 ₪, מקצבת הילדים המשולמת לכם. כך, תגדילו את סכום החיסכון של ילדכם ל- 102 ₪ בחודש, ותוכלו להבטיח כי בחלוף 18 שנים יעמוד לרשותו סכום כסף משמעותי שעשוי להסתכם בכ-22,000 ₪ ואף יותר. כדי להוסיף את סכום החיסכון הנוסף, עליכם להיכנס לאתר הביטוח הלאומי ​ולבחור באפשרות של הכפלת סכום החיסכון.
הסכום הנוסף יופקד לחיסכון של הילד בחודש שלאחר ביצוע הבחירה. הביטוח הלאומי יפקיד מידי חודש, ב-20 בכל חודש (במועד תשלום קצבת הילדים) 102 ₪ לתכנית החיסכון.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​היכן ינוהל החיסכון?

אתם יכולים לבחור היכן יופקדו הכספים ובאיזה מסלול חיסכון.

לשם כך עליכם לקבל שתי החלטות:

 • האם להשקיע את הכספים בקופת גמל להשקעה או בבנק?
 • באיזה מסלול לחסוך?
לרשימת קופות הגמל ומסלולי ההשקעה.

לרשימת הבנקים ומידע על מסלולי החיסכון​.

קראו עוד על  ההבדלים בין חיסכון בקופת גמל להשקעה לבין חיסכון בבנק​.​​

לידיעתכם, קופת הגמל או הבנק שבהם ינוהל החיסכון של ילדכם, ישלחו אליכם מדי שנה, עד ה-1 במארס, דיווח על מצב החיסכון בחשבונו של ילדכם. תוכלו גם לעקוב אחרי מצב החיסכון באתר האינטרנט של המוסד הפיננסי שמנהל את החיסכון.​​
שימו לב! ניתן לבצע את הבחירה היכן להשקיע את הכספים בתוך 6 חודשים מיום לידת הילד.

קופת גמל להשקעה

הכסף שיופקד בקופת גמל להשקעה ייחסך במסלול השקעה שתבחרו, בכל אחת מהקופות שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון. תוכלו לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-5 מסלולי השקעה שמציעה כל קופת גמל ולעבור ממסלול השקעה אחד לאחר בכל עת. בכל מסלול קיימת מדיניות השקעה שונה לגבי אופן השקעת הכסף, אשר משתנה בהתאם לרמת הסיכון בכל מסלול.

בנק

הכסף שיופקד בבנק ייחסך במסלול חיסכון בהתאם לריבית המוצעת. בכל אחד מהבנקים שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון ארוך הטווח, תוכלו לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-3 המסלולים שמציע כל בנק, בשני סוגים של חסכונות: חיסכון ללא תחנות יציאה, או בחיסכון עם תחנות יציאה כל 5 שנים.
הורה שבחר במסלול עם תחנות יציאה יוכל לשנות את מסלול החיסכון בכל תחנת יציאה כאמור.

​​​​באיזה מסלול ינוהלו כספי החיסכון?​

לאחר שבחרתם האם להפקיד את הכספים עבור ילדכם בקופת גמל להשקעה או בחשבון בבנק תצטרכו לבחור באיזה מסלול ינוהלו כספי החיסכון.

אם תבחרו לחסוך בקופת גמל להשקעה - תוכלו לבחור לחסוך באחד מ-5 מסלולי ההשקעה הבאים:​​​​

 1. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט.
 2. ​מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני.
 3. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (ברירת מחדל).
 4. מסלול הלכה (אפשרי רק בחלק מהקופות).
 5. מסלול שריעה (אפשרי רק בחלק מהקופות).

אם תבחרו לחסוך בבנק - תוכלו לבחור לחסוך באחד מ-3 מהמסלולים הבאים:
 1. מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה (ברירת מחדל)
 2. מסלול עם ריבית משתנה
 3. מסלול עם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן

בכל אחד מהמסלולים המוצעים על ידי הבנקים ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

 1. תכנית חיסכון ללא תחנות יציאה
 2. תכנית חיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים.

לידיעתכם, ילד שנפתח לו חיסכון בבנק, יוכל בגיל 18 לבחור את תקופת החיסכון שבסיומה יתאפשר לו לשנות את מסלול החיסכון ולמשוך את הכספים.
את השינוי עליכם לבצע מול הבנק בו מנוהלים כספי החיסכון.

​​​​​​​​​​​מסלול ברירת מחדל

אם לא תבחרו היכן ינוהל החיסכון – אל דאגה! הכסף ייחסך עבור ילדכם במסלול ברירת מחדל

אם לא בחרתם במהלך תקופת הבחירה היכן ינוהלו כספי החיסכון של ילדכם, הביטוח הלאומי יפקיד את כספי החיסכון לקופת גמל או לבנק בהתאם למנגנון ברירת המחדל, כמפורט להלן:

ילד שייוולד החל מ- 1.1.2017 ואילך

תוכלו לבחור היכן ינוהל החיסכון שלו בתוך 6 חודשים מיום הלידה. אם לא תבחרו, כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שבחרתם לילד שנולד לפניו.

אם לא ביצעתם בחירה לילד שנולד לפניו, או אם מדובר בילד הראשון במשפחה, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל להשקעה במסלול סיכון מוגבר (ברירת מחדל), מבין קופות הגמל שנבחרו.​

​​​​​​​​​​משיכת כספים מהחיסכון

כללי

את כספי החיסכון ניתן למשוך רק כשילדכם יגיע לגיל 18, למעט במקרים חריגים.
כדי למשוך את כספי החיסכון עליכם לפנות לקופת הגמל או לבנק​, שמנהלים את כספי החיסכון של ילדכם, ולחתום על טופס בקשה למשיכת כספים שנמצא באתר הביטוח הלאומי. את הטופס ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של קופת הגמל או הבנק, שמנהלים את כספי החיסכון של ילדכם.
במועד משיכת כספי החיסכון, חלקם או כולם, ינוכה מסכום המשיכה מס רווח הון.
שימו לב! ילד שכספו מנוהל בקופת גמל להשקעה והחליט להמשיך לחסוך את הכסף שנצבר לזכותו בקופת הגמל עד לגיל פרישה מעבודה, יוכל לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.

משיכת כספים מגיל 18 ועד גיל 21

• ילד שנולד עד 31.12.2016 - כשימלאו לו 18 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי לחיסכון שלו מענק בסך 510 ₪. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.
• ילד שנולד מ-1.1.2017 ואילך - כשימלאו לו 3 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי לחיסכון שלו מענק בסך 255 ₪, ו- 255 ₪ נוספים כשימלאו לו 13 שנים (בנים) או 12 שנים (בנות).


במועד זה יוכל ילדכם למשוך את הכספים מתכנית החיסכון ניתן לבצע באמצעות פנייה לקופת הגמל או לבנק, שמנהלים את כספי החיסכון. המשיכה תתבצע באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספים שנמצא באתר הביטוח הלאומי, ובצירוף חתימת ההורים המאשרים את המשיכה. את הטופס ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של קופת הגמל או הבנק, שמנהלים את החיסכון.

משיכת כספים מגיל 21 ואילך

שימו לב! אם כספי החיסכון לא יימשכו עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 510 ₪,
החל מגיל 21 הילד יוכל למשוך את כספי החיסכון בכל עת וללא צורך באישור ההורים, באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספים שנמצא באתר הביטוח הלאומי. את הטופס ניתן למצוא גם באתר קופת הגמל או הבנק​, שמנהלים את כספי החיסכון
 
מומלץ למשוך את הכסף רק עבור הוצאות גדולות ומשמעותיות שיתרמו לעתיד ילדכם. לדוגמא לצורך מימון לימודים, פתיחת עסק וכדומה. ​

​​​​​​​​​​משיכה במקרים חריגים

​משיכה לפני גיל 18 עקב מצב רפואי של הילד

הורים לילד שנמצא במצב רפואי שמסכן את חייו, יוכלו למשוך את כספי החיסכון לפני הגיעו של הילד לגיל 18, לצורך מימון צרכיו הרפואיים ובאישור רופא מטעם הביטוח הלאומי. 

אם התקיימו התנאים למשיכת הכספים לפני גיל 18, הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון את המענקים להם זכאי הילד עד הגיעו לגיל 18 שיתווספו לסכום שניתן יהיה למשוך מהחיסכון. 

לאחר המשיכה ימשיך הביטוח הלאומי להפקיד סכום חודשי של 51 ₪ לחיסכון עבור הילד, עד שיגיע לגיל 18. במקרה זה, כאשר הילד יגיע לגיל 18 לא יופקד מענק בסך 510 ₪ (כיוון שהוא כבר שולם לילד במועד המשיכה), אך אם הילד ימשיך לחסוך עד גיל 21 הוא יקבל את המענק הנוסף בסך 510 ₪ שמשולם בגיל 21.

משיכה עקב פטירת ילד

במקרה של פטירת ילד ששולמה עבורו קצבת ילדים, הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון סכום חודשי של 51 ₪ בחודש הפטירה ובמשך 3 חודשים נוספים לאחר מכן. בסיום תקופה זו, ההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון.