​​​​​​​​​​​​​​​חיסכון לכל ילד

במסגרת התכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, נפתחה בינואר 2017 תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בתכנית מופקדים 50 ₪ לילד מדי חודש עד הגיעו לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. הכספים מועברים לחיסכון על שמו בקופת גמל או בבנק, לפי בחירתכם.

לפניכם הנושאים שחשוב שתדעו כדי לקבל החלטה מיטבית לניהול החיסכון. לאחר שתקראו את המידע, מומלץ להיכנס לאתר הביטוח הלאומי, ולבחור האם להפקיד את כספי החיסכון בקופת גמל או בבנק, והאם להכפיל את סכום החיסכון.

​​​​​​​​​​​​​מידע על התכנית​

הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון על שמו של הילד 50 ₪ בחודש עד הגיעו לגיל 18


החל מינואר 2017, פתח הביטוח הלאומי עבור ילדכם הזכאי לקצבת ילדים, תכנית חיסכון, שבה מופקדים 50 ₪ ב- 20 לכל חודש (במועד תשלום קצבת הילדים). הכסף מועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק בהתאם לבחירתכם. אם לא תבחרו, הביטוח הלאומי יבחר עבורכם את הגוף שינהל את כספי החיסכון, כפי שיפורט בהמשך. 

בתכנית החיסכון מופקדים גם כספים לתקופה רטרואקטיבית ממאי 2015 ועד דצמבר 2016. 
 

שימו לב, אתם יכולים להוסיף לחיסכון עוד 50 ₪ בחודש, ולהכפיל את סכום החיסכון של ילדכם!


בנוסף ל-50 ₪, המופקדים מידי חודש על ידי הביטוח הלאומי, באפשרותכם לחסוך לילדכם מינואר 2017 סכום נוסף של 50 ₪, מקצבת הילדים המשולמת לכם. כך, תגדילו את סכום החיסכון של ילדכם ל- 100 ₪ בחודש, ותוכלו להבטיח כי בחלוף 18 שנים יעמוד לרשותו סכום כסף משמעותי שעשוי להסתכם בכ-20,000 ₪ ואף יותר. כדי להוסיף את סכום החיסכון הנוסף, עליכם להיכנס לאתר הביטוח הלאומי ​ולבחור באפשרות של הכפלת סכום החיסכון.
הסכום הנוסף יופקד לחיסכון של הילד בחודש שלאחר ביצוע הבחירה. הביטוח הלאומי יפקיד מידי חודש, ב-20 בכל חודש (במועד תשלום קצבת הילדים) 100 ₪ לתכנית החיסכון.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​היכן ינוהל החיסכון?

אתם יכולים לבחור היכן יופקדו הכספים ובאיזה מסלול חיסכון.

לשם כך עליכם לקבל שתי החלטות:

 • האם להשקיע את הכספים בקופת גמל להשקעה או בבנק?
 • באיזה מסלול לחסוך?
לרשימת קופות הגמל ומסלולי ההשקעה.

לרשימת הבנקים ומידע על מסלולי החיסכון​.

קראו עוד על  ההבדלים בין חיסכון בקופת גמל להשקעה לבין חיסכון בבנק​.​​

לידיעתכם, קופת הגמל או הבנק שבהם ינוהל החיסכון של ילדכם, ישלחו אליכם מדי שנה, עד ה-1 במארס, דיווח על מצב החיסכון בחשבונו של ילדכם. תוכלו גם לעקוב אחרי מצב החיסכון באתר האינטרנט של המוסד הפיננסי שמנהל את החיסכון.​​

קופת גמל להשקעה

הכסף שיופקד בקופת גמל להשקעה ייחסך במסלול השקעה שתבחרו, בכל אחת מהקופות שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון. תוכלו לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-5 מסלולי השקעה שמציעה כל קופת גמל ולעבור ממסלול השקעה אחד לאחר בכל עת. בכל מסלול קיימת מדיניות השקעה שונה לגבי אופן השקעת הכסף, אשר משתנה בהתאם לרמת הסיכון בכל מסלול.

בנק

הכסף שיופקד בבנק ייחסך במסלול חיסכון בהתאם לריבית המוצעת. בכל אחד מהבנקים שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון ארוך הטווח, תוכלו לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-3 המסלולים שמציע כל בנק, בשני סוגים של חסכונות: חיסכון ללא תחנות יציאה, או בחיסכון עם תחנות יציאה כל 5 שנים.
הורה שבחר במסלול עם תחנות יציאה יוכל לשנות את מסלול החיסכון בכל תחנת יציאה כאמור.

​​​​באיזה מסלול ינוהלו כספי החיסכון?​

לאחר שבחרתם האם להפקיד את הכספים עבור ילדכם בקופת גמל להשקעה או בחשבון בבנק תצטרכו לבחור באיזה מסלול ינוהלו כספי החיסכון.

אם תבחרו לחסוך בקופת גמל להשקעה - תוכלו לבחור לחסוך באחד מ-5 מסלולי ההשקעה הבאים:​​​​

 1. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (ברירת מחדל).
 2. ​מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני.
 3. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.
 4. מסלול הלכה (אפשרי רק בחלק מהקופות).
 5. מסלול שריעה (אפשרי רק בחלק מהקופות).

אם תבחרו לחסוך בבנק - תוכלו לבחור לחסוך באחד מ-3 מהמסלולים הבאים:
 1. מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה (ברירת מחדל)
 2. מסלול עם ריבית משתנה
 3. מסלול עם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן

בכל אחד מהמסלולים המוצעים על ידי הבנקים ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

 1. תכנית חיסכון ללא תחנות יציאה
 2. תכנית חיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים.

לידיעתכם, ילד שנפתח לו חיסכון בבנק, יוכל בגיל 18 לבחור את תקופת החיסכון שבסיומה יתאפשר לו לשנות את מסלול החיסכון ולמשוך את הכספים.
את הבחירה עליכם לבצע באתר הביטוח הלאומי ​עד ל-1.6.17.
מי שיוולד לו ילד מ-1.1.17 ואילך, יוכל לבצע את הבחירה בתוך 6 חודשים מיום לידת הילד.

​​​​​​​​​​​מסלול ברירת מחדל

אם לא תבחרו היכן ינוהל החיסכון – אל דאגה! הכסף ייחסך עבור ילדכם במסלול ברירת מחדל

אם לא בחרתם במהלך תקופת הבחירה היכן ינוהלו כספי החיסכון של ילדכם, הביטוח הלאומי יפקיד את כספי החיסכון לקופת גמל או לבנק בהתאם למנגנון ברירת המחדל, כמפורט להלן:

ילד שמלאו לו 15 שנים ויותר ב-1.1.2017

כספי החיסכון שלו יופקדו בבנק, שאליו משולמת קצבת הילדים על ידי הביטוח הלאומי, במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה. הריבית במועד ההצטרפות תיקבע בהתאם לתקופת החיסכון עד הגיעו של הילד לגיל 18.
אם הבנק שבו משולמת קצבת הילדים לא נבחר ברשימת הבנקים המנהלים את החסכונות, יפתח הביטוח הלאומי לילד חיסכון בבנק אחר, מבין הבנקים שנבחרו.​
אם יש לכם כמה ילדים מעל גיל 15, החסכונות שלהם ינוהלו באותו בנק בחשבונות חיסכון נפרדים.

ילד שטרם מלאו לו 15 שנים ב-1.1.2017

​כספי החיסכון שלו יופקדו בקופת גמל להשקעה במסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט. קופת הגמל תיבחר על ידי הביטוח הלאומי, מבין קופות הגמל להשקעה שנבחרו על ידי משרד האוצר. 

אם יש לכם כמה ילדים מתחת לגיל 15, החסכונות שלהם ינוהלו באותה קופת גמל בחשבונות חיסכון נפרדים.​

ילד שייוולד החל מ- 1.1.2017 ואילך

תוכלו לבחור היכן ינוהל החיסכון שלו בתוך 6 חודשים מיום הלידה. אם לא תבחרו, כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שבחרתם לילד שנולד לפניו.

אם לא ביצעתם בחירה לילד שנולד לפניו, או אם מדובר בילד הראשון במשפחה, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל להשקעה, מבין קופות הגמל שנבחרו.​

חיסכון לילד שמלאו לו 18 ממאי 2015 עד דצמבר 2016

אם מלאו לך 18 שנים ממאי 2015 עד דצמבר 2016, תיפתח לך בינואר 2017 תכנית חיסכון.
בחיסכון יופקדו 50 ₪ בכל חודש שבו שולמה עבורך קצבת ילדים, החל ממאי 2015 ועד החודש שבו מלאו לך 18 שנים. בנוסף, יופקד לחיסכון מענק גיל 18 בסך 500 ₪.

תוכל לבחור לחסוך את כספי החיסכון בבנק או בקופת גמל, עד ל-1.6.2017 באתר הביטוח הלאומי.​

אם לא בחרת, התכנית תיפתח בבנק שבו שולמה עבורך קצבת הילדים, במסלול ריבית קבועה לא צמודה, מתחדש בכל חודש. אם הבנק שאליו שולמה קצבת הילדים לא מופיע ברשימת הבנקים שנבחרו על ידי משרד האוצר, החיסכון ייפתח בבנק אחר שייבחר על ידי הביטוח הלאומי.

שים לב! אם לא תמשוך את כספי החיסכון עד שימלאו לך 21 שנים, יופקד לחיסכון מענק נוסף בסך 500 ₪. ​

​​​​​​​​​​משיכת כספים מהחיסכון

כללי

את כספי החיסכון ניתן למשוך רק כשילדכם יגיע לגיל 18, למעט במקרים חריגים.
כדי למשוך את כספי החיסכון עליכם לפנות לקופת הגמל או לבנק​, שמנהלים את כספי החיסכון של ילדכם, ולחתום על טופס בקשה למשיכת כספים שנמצא באתר הביטוח הלאומי. את הטופס ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של קופת הגמל או הבנק, שמנהלים את כספי החיסכון של ילדכם.
במועד משיכת כספי החיסכון, חלקם או כולם, ינוכה מסכום המשיכה מס רווח הון.
שימו לב! ילד שכספו מנוהל בקופת גמל להשקעה והחליט להמשיך לחסוך את הכסף שנצבר לזכותו בקופת הגמל עד לגיל פרישה מעבודה, יוכל לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.

משיכת כספים מגיל 18 ועד גיל 21

כשימלאו לילדכם 18, יפקיד הביטוח הלאומי לחשבון החיסכון שלו מענק בסך 500 ₪. 
במועד זה יוכל ילדכם למשוך את הכספים מתכנית החיסכון באמצעות פנייה לקופת הגמל או לבנק, שמנהלים את כספי החיסכון. המשיכה תתבצע באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספים שנמצא באתר הביטוח הלאומי, ובצירוף חתימת ההורים המאשרים את המשיכה. את הטופס ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של קופת הגמל או הבנק, שמנהלים את החיסכון.

שימו לב! ילד שימשיך לחסוך את כספי החיסכון במלואם עד גיל 21, יהיה זכאי לקבל מענק נוסף בסך 500 ₪ אשר יופקד לחשבון החיסכון שלו על ידי הביטוח הלאומי עם הגיעו לגיל 21.​

משיכת כספים מגיל 21 ואילך

כשימלאו לילדכם 21, יפקיד הביטוח הלאומי לחשבון החיסכון שלו מענק נוסף בסך 500 ₪, וזאת בתנאי שלא משך כספים מהחיסכון קודם לכן.
החל מגיל 21 הילד יוכל למשוך את כספי החיסכון בכל עת וללא צורך באישור ההורים, באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספים שנמצא באתר הביטוח הלאומי. את הטופס ניתן למצוא גם באתר קופת הגמל או הבנק​, שמנהלים את כספי החיסכון
 
מומלץ למשוך את הכסף רק עבור הוצאות גדולות ומשמעותיות שיתרמו לעתיד ילדכם. לדוגמא לצורך מימון לימודים, פתיחת עסק וכדומה. ​

​​​​​​​​​​משיכה במקרים חריגים

​משיכה לפני גיל 18 עקב מצב רפואי של הילד

הורים לילד שנמצא במצב רפואי שמסכן את חייו, יוכלו למשוך את כספי החיסכון לפני הגיעו של הילד לגיל 18, לצורך מימון צרכיו הרפואיים ובאישור רופא מטעם הביטוח הלאומי. 

אם התקיימו התנאים למשיכת הכספים לפני גיל 18, הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון מענק בסך 500 ₪ (במקום בגיל 18) שיתווסף לסכום שניתן יהיה למשוך מהחיסכון. 

לאחר המשיכה ימשיך הביטוח הלאומי להפקיד סכום חודשי של 50 ₪ לחיסכון עבור הילד, עד שיגיע לגיל 18. במקרה זה, כאשר הילד יגיע לגיל 18 לא יופקד מענק בסך 500 ₪ (כיוון שהוא כבר שולם לילד במועד המשיכה), אך אם הילד ימשיך לחסוך עד גיל 21 הוא יקבל את המענק הנוסף בסך 500 ₪ שמשולם בגיל 21.

משיכה עקב פטירת ילד

במקרה של פטירת ילד ששולמה עבורו קצבת ילדים, הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון סכום חודשי של 50 ₪ בחודש הפטירה ובמשך 3 חודשים נוספים לאחר מכן. בסיום תקופה זו, ההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון. 

​​​​​הפקדת כספים לחיסכון רטרואקטיבית ממאי 2015

בתכנית החיסכון יופקדו גם כספים רטרואקטיבית לתקופה ממאי 2015 עד דצמבר 2016.

בכל חודש שבו הילד קיבל קצבת ילדים בתקופה זו, יופקדו לתכנית החיסכון 50 ₪. 

כך לדוגמא, אם ילדכם קיבל קצבת ילדים במשך כל התקופה (20 חודשים), הוא יהיה זכאי לקבל סכום רטרואקטיבי בסך 1,000 ₪ (50 ₪ עבור כל אחד מ-20 החודשים).​

הסכום הרטרואקטיבי שמגיע לילד יופקד לתכנית החיסכון בתשלומים.
בשנת 2017 הופקדו שלושה תשלומים:
 1. בפברואר הופקדו 100 ש"ח.
 2. במרץ הופקדו 300 ש"ח.
 3. במאי הופקדו 200 ש"ח.
יתר תשלומי הרטרו יופקדו במהלך השנים 2018 ו-2019 ועליהם ישלח הביטוח הלאומי הודעה בנפרד.